СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Христина Василівна Плецан

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.30

Ключові слова:

культура, креативні індустрії, інституції, цивілізаційні процеси, культурно-креативний простір, людський ресурс, сталий розвиток

Анотація

У дослідженні проаналізовано інституційну структуру креативних індустрій в Україні крізь призму культурологічного аналізу. Виокремлено основні інституції на державному, регіональному та місцевому рівнях, а також охарактеризовано синергетичну взаємодію діяльності інституцій креативних індустрій та їх розвиток на сучасному етапі. Автором обґрунтовано особливості культурологічного аналізу дослідження інституційної спроможності креативних індустрій в Україні. Відповідно, виявлено, що ефективна взаємодія на усіх рівнях інституцій креативних індустрій сприятиме популяризації української культури, культурно-історичних цінностей, культурної спадщини, креативних ініціатив та проєктів, сучасних феноменальних творінь культурнокреативного простору для сталого розвитку України. Доведено, що важливим залишається питання розробки національної стратегії культури, механізмів, дорожніх карт діяльності у кризових станах, збереження і розвитку культурно-креативного середовища у синергетичній співпраці інституцій з українським суспільством для культурно-креативної репрезентації України на міжнародному рівні. Наукова новизна характеризується тим, що вперше проблематика інституційної спроможності креативних індустрій досліджена крізь призму культурологічного аналізу.

Посилання

Богуцький Ю.П., Жукова Н.А. (2016). Перспективи культурної динаміки в логіці самоорганізації суспільства: український контекст. Самоорганізаційні процеси в Україні: культурологічний аспект: монографія. Київ : Інститут культурології НАМ України. С. 135–170.

Громлюк І., Струк А. (2021). Місця, де народжуються ідеї. Офіційний сайт «The Ukrainians». URL: https://theukrainians.org/mista-ideyii (дата звернення: 10.10.2022).

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти : офіційний сайт. URL: https://arts.gov.ua/ (дата звернення: 10.10.2022).

Кабінет Міністрів України : офіційний сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248862610 (дата звернення: 10.10.2022).

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики: офіційний сайт. URL: https://kompkd.rada.gov.ua/ news/Pro_Komitet/Predmet_vidan_Komitet (дата звернення: 10.10.2022).

Копієвська О.Р. (2014). Трансформаційні процеси в культурі сучасної України : монографія. Київ : НАКККіМ. 296 с.

Креативна Україна : офіційний сайт форуму. URL: https://creativeukraine.org.ua/ (дата звернення: 20.10.2022).

Мета держави забезпечити сприятливі умови для розвитку креативних індустрій. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України, 7 вересн. 2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/meta-derzhavi-zabezpechiti-spriyatlivi-umovidlya-rozvitku-kreativnih-industrij-yevgen-nishchuk (дата звернення: 10.10.2022).

Міністерство культури та інформаційної політики України : офіційний сайт. URL: https://mkip.gov.ua (дата звернення: 20.10.2022).

Міністерство освіти та науки : офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення: 10.10.2022).

Мінцифра та Український культурний фонд підсилюють підтримку проєктів із цифровізації. URL: https:// thedigital.gov.ua/news/mintsifra-ta-ukrainskiy-kulturniy-fond-pidsilyuyut-pidtrimku-proektiv-iz-tsifrovizatsii (дата звернення: 10.10.2022).

МКІП представило проєкти цифрової трансформації у сфері культури та туризму. Офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики. URL: https://mkip.gov.ua/news/5040.html. (дата звернення:20.10.2022).

МКІП: Презентовано стратегію розвитку креативних індустрій та сфери гостинності. Офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики України (5. січ. 2022). URL: https://mkip.gov.ua/news/6689.html (дата звернення: 10.10.22).

Назаренко Ю. (2021). Децентралізація культури: проблеми та виклики реформи. Офіційний сайт Mistosite. 21 грудня 2021. Культура. URL: https://mistosite.org.ua/articles/detsentralizatsiia-kultury-problemy-ta-vyklyky-reformy (дата звернення: 10.10.2022).

Образцова А. Як креативні індустрії можуть стати змістом і сенсом нових перетворень в державі. URL:http://4uth.gov.ua/anastasiya-obrazczova-yak-kreatyvni-industriyi-mozhut-staty-zmistom-i-sensom-novyh-peretvoren-uderzhavi/ (дата звернення: 10.10.2022).

Паспорт: реформа децентралізації в галузі культура. URL: www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/news/doc_249672311.pdf (дата звернення: 10.10.2022).

Петрова І.В. (2021). Культурні та креативні індустрії: від концепцій до інструментів. Феномен культури постглобалізму: зб. мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 26 листопада 2021 р. Маріуполь : МДУ, Ч. І. С. 5–9.

Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 25 лют. 2017 р. № 47. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/47/2017 (дата звернення: 20.10.2022).

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 265. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80 (дата звернення: 10.10.2022).

Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму : Указ Президента від 18.08.2020 № 329/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3292020-34717 (дата звернення: 20.10.2022).

Про перелік, кількісний склад і відання комітетів Верховної Ради України : Постанова Верховної Ради України № 19-IX від 29.08.2019 р. URL: https://kompkd.rada.gov.ua/news/Pro_Komitet/Predmet_vidan_Komitet (дата звернення: 20.10.2022).

Про програму «Культура». Офіційний сайт «Креативна Європа Україна». URL: https://creativeeurope.in.ua/programs/categories/1 (дата звернення: 20.10.2022).

Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ : Розпорядження Кабінетів Міністрів України від 1 лют 2016р. № 119-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248862610 (дата звернення: 20.10.2022).

Семенік О. (2021). П’ять років тому вперед: як розвивались хаби та культурні простори. Офіційний сайт «Привіт/media». URL: https://pryvit.media/article/cultural-hubs/ (дата звернення: 10.10.2022).

Стратегія інноваційного розвитку України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету міністрів України № 526-р. від 10.07.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80?find=1&text=%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE#Text (дата звернення: 10.10.2022).

Стратегія Українського культурного фонду : культура та креативність для порозуміння та розвитку. URL: ucf.in.ua/storage/docs/12022019/ (дата звернення: 10.10.2022).

Український культурний фонд : офіційний сайт. URL: https://ucf.in.ua/ (дата звернення: 10.10.2022).

Український фонд стартапів: офіційний сайт. URL: https://usf.com.ua/#usf-sc-3 (дата звернення: 10.10.2022).

Френкель І. (2022). Феномен культури України в глобальному світі. Диджиталізація. Делокалізація. Дерусифікація. Диджиталізація як пріоритетний напрямок переосмислення музейної діяльності в час агресивних історичних випробувань: збірник матеріалів круглого столу / ред. кол.: І.М. Паньків, А.А. Любаренко, І.М. Кукліна. Київ. 69 с.

Центр розвитку «Демократія через культуру»: офіційний сайт. URL: https://demcult.org/pro-nas/ (дата звернення: 10.10.2022).

Creative Enterprise Ukraine. Офіційний сайт House of Europe. URL: https://houseofeurope.org.ua/programme/creative-enterprise-ukraine (дата звернення: 10.10.2022).

European Commission. Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building, June 2014, p. 3 URL: https:/ /ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14144...en (дата звернення: 10.10.2022).

Kathrin Müller, Christian Rammer, and Johannes Trüby. The Role of Creative Industries in Industrial Innovation. ZEW Discussion Paper №. 08-109, p. 2. URL: // ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp08109.pdf (дата звернення: 10.10.2022).

UkraineInvest: офіційний сайт. URL: https://ukraineinvest.gov.ua/uk/services-team/ (дата звернення: 10.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Як цитувати

Плецан, Х. В. (2022). СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Культурологічний альманах, (3), 236–254. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.30