ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.18

Ключові слова:

особистість, ідентичність особистості, інформаційне суспільство, інформаційна глобалізація

Анотація

У статті розглядається вплив інформаційного суспільства на формування ідентичності особистості. Нинішнє століття характеризується становленням інформаційного суспільства, в якому запаморочливими темпами відбувається комп’ютеризація, оцифрування та інформатизація. Це так чи інакше впливає на соціокультурний простір як суспільства в цілому, так і окремої людини. Встановлено, що ідентичність кожної людини формується в процесі соціалізації, в ході якої відбувається ідентифікація людини з певними культурними та ментальними категоріями, що призводить до формування відносно стійкої системи уявлень індивіда про себе та своє місце в соціальній структурі. Автори зазначають, що процес набуття ідентичності в сучасному світі ускладнюється тим, що ми живемо у високотехнологічному суспільстві, яке ставить високі вимоги до особистості, а тривалий період виховання і підготовки до життя в поєднанні зі швидкими соціальними змінами не сприяє формуванню зрілої ідентичності. Показано, що під постійним впливом Інтернету, соціальних мереж та читання новин на різних інформаційних каналах люди поступово починають відмежовуватися від реальності та створювати власний віртуальний світ, тобто жити в певних ілюзіях та ізоляції, що може призвести до кризи ідентичності, наслідком якої є зниження або втрата цілісності, самобутності та впевненості у своїй соціальній ролі. Висновок очевидний: інформаційне суспільство має сильний вплив на формування ідентичності особистості. З одного боку, в сучасному світі комп’ютеризації та діджиталізації людина швидко змінюється, а з іншого – неможливо повноцінно взаємодіяти з людьми, до яких людський організм пристосований біологічно, фізично та психічно. Віртуальна та інформаційна реальність позбавляє людину можливості відчувати життя безпосередньо в процесі спілкування і формувати свою особистість у звичних умовах, що впливає на її психіку; ця нова реальність створює умови для індивідуального розвитку особистості, але водночас позбавляє її індивідуалізації. Інформаційне суспільство відкриває шлях для поширення творчих форм знання, але водночас має деструктивний вплив на свідомість і психіку людини. Тому віртуальна інформаційна реальність не повинна призводити до того, щоб процес розвитку особистості ставав некерованим і непідконтрольним соціальним інститутам суспільства.

Посилання

Воропаєва В. (2011). Проблема кризи ідентичності в умовах глобалізації та інформаційного суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 46. С. 84–95.

Данильян О. (2014). Інформаційне суспільство морально-етичний дискурс. Інформація і право. 1. С. 16–25.

Дзьобань О., Жданенко С. (2014). Соціокультурний простір інформаційного суспільства як середовище буття сучасної людини. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2 (21). С. 12–21.

Запорожченко О. В. (2020). Ідентичність особистості в умовах інформаційного суспільства. Актуальні проблеми філософії та соціології. Випуск 26. С. 12–16.

Іваненко Б. (2020). Я-ідентичність особистості: статичні й динамічні аспекти. Вісник Львівського університету. Серія: психологічні науки. 7. С. 53–61.

Катаєв С. Л. (2006). Сучасне українське суспільство: навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури. 200 с.

Кириченко В.В. (2020). Особистість у сучасному інформаційному суспільстві: монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 245 с.

Макарова О. П., Мілорадова Н. Е. (2014). Напрямки дослідження професійної ідентичності. Вісник Національного університету оборони України. 3 (40). С. 268–272.

Усанова Л. (2017). Проблема ідентичності: між масовізацією та індивідуалізацією. Філософські обрії. 38. С. 41–50.

Шевченко В. В. (2023). Ретроспективний аналіз категорії «ідентичність» в психології. Наукові перспективи. 10 (40). С. 868–877.

Шмигаль М. Ф., Юшкевич Ю. С. (2022). Аксіологічні аспекти соціалізації особистості в інформаційному суспільстві. Перспективи. Соціально-політичний журнал. 1. С. 115–120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Запорожченко, О. В., Майданюк, І. З., Гоян, І. М., Петранюк, А. І., & Ступак, О. П. (2023). ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ. Культурологічний альманах, (4), 138–143. https://doi.org/10.31392/cult.alm.2023.4.18